Opinion

Bisedë me gjuhëtarin Ardian Vehbiu

Sot dialektet gjeografike janë mistifikime, problemi që ka standardi është dialekti urban. Sot dialektet gjeografike janë mistifikime, problemi

Close Menu